• Nous soutenons le personnel soignant Covid-19 au moyen de masques buccaux

Maatschappelijke verantwoordelijkheid

Mensen helpen om zichzelf te helpen.

Wij vinden het onze verantwoordelijkheid om diegenen te helpen die, buiten hun wil, moeilijke levenssituaties doorstaan, maar toch de wilskracht hebben om hun lot te veranderen.

Overal waar de bedrijven van de Spronken Groep actief zijn en investeren, is zij zich bewust van haar bredere maatschappelijke verantwoordelijkheid. Daarom steunen bedrijven en aandeelhouders verschillende non-profit- en liefdadigheidsprojecten in de gezondheidszorg.